Contact

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University
ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz
tel. (0-18) 44-99-162
(0-18) 44-99-402
faks (0-18) 44-99-400
e-mail: itqual@wsb-nlu.edu.pl


Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
ul. Sienna 93/55
00-815 Warszawa
tel. (0-22) 890-02-32
faks (0-22) 890-02-09
e-mail: itqual@pszk.org.pl


Capgemini Polska Sp. z o. o.
Al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa
tel. (0-22) 850-92-00
faks (0-22) 850-92-01
e-mail: itqual.pl@capgemini.com


Altkom
ul. Chłodna 51, budynek WTT
00-867 Warszawa
tel. (0-22) 460 9999
faks: (0-22) 460 99 90
e-mail: warszawa@altkom.pl


Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
ul. Bellotiego 3b
01-022 Warszawa
tel. (0-22) 636-72-00 wew. 112
faks: (0-22) 636-72-00
e-mail: itqual@ipiss.com.pl