Aktualności

Warszawa - spotkanie szkoleniowe
Warszawa - w dniu 16 maja 2005 roku odbyło się spotkanie szkoleniowe poświęcone przygotowaniu autoewaluacji działań realizowanych w ramach IW EQUAL, w którym w imieniu partnerstwa uczestniczył Pan Andrzej Woźniakowski (Capgemini).