Aktualności

Spotkanie PAEE, Portugalia
W dniach 26-27 stycznia 2006 odbyło się w Bradze (Portugalia) spotkanie Ponadnarodowego Partnerstwa PAEE (Partnership in Action for Equality in Europe) działającego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Celem spotkania, na którym obecni byli przedstawiciele projektu IT QUAL, było omówienie narzędzia do autodiagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw sektora MŚP. Narzędzie to przygotowywane wspólnie przez przedstawicieli organizacji z Hiszpanii, Portugalii i Polski będzie testowane przez Partnerstwo IT QUAL. Na spotkaniu przygotowano także narzędzie badawcze które wykorzystywane będzie we wspólnych badaniach przedsiębiorstw MŚP w krajach wchodzšcych w skład projektu. Zachęcamy także do odwiedzin strony internetowej Partnerstwa dostępnej pod adresem: www.paeenet.org