Aktualności

Spotkanie PAEE, Warszawa
W dniach 13-14 Października 2005 odbyło się w warszawskim biurze WSB-NLU spotkanie międzynarodowego Partnerstwa PAEE. (Partnership in Action for Equality in Europe), działającego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL. Spotkanie poświęcone było prezentacji zakresu działalności poszczególnych partnerstw na szczeblu krajowym, a także ustaleniu zasad współpracy w ramach TCA - PAEE. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerstw z Hiszpanii i Portugalii. Gospodarzem spotkania było Partnerstwo ITqual.