Aktualności

Spotkanie COMPeTERE, Finlandia
W dniach 15-17 Marca 2006 odbyło się w Lahti (Finlandia) spotkanie Ponadnarodowego Partnerstwa COMPeTERE działającego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Podczas spotkania poszczególne partnerstwa zaprezentowały postępy w swoich projektach narodowych. Dokonano również wymiany doświadczeń partnerów pod kątem współpracy ponadnarodowej. Spotkaniu towarzyszyły wykłady i prezentacje dotyczące między innymi: technologii mobilnych, wykorzystania oprogramowania typu Open Source, jakości e-learningu oraz rozwoju konkurencyjności w regionie Lahti. Podczas sesji kończącej spotkanie wyznaczono cele do realizacji do kolejnego spotkania, które odbędzie się w Murcii w Hiszpanii w dniach 29 do 30 czerwca 2006 roku.