Aktualności

Spotkanie COMPeTERE, Hiszpania 2006
W dniach 28 czerwca -2 lipca 2006 odbyło się w Murcii (Hiszpania) spotkanie Ponadnarodowego Partnerstwa COMPeTERE działającego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Podczas spotkania poszczególne partnerstwa zaprezentowały postępy w swoich projektach narodowych. Omówiono rezultaty wspólnych badań oraz przedstawiono narzędzia e-learningowe opracowywane w ramach projektu.