Aktualności

Badania funkcjonalności narzędzia do autodiagnozy
W dniu 21 lipca 2006 roku, w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości wykonano badania funkcjonalności narzędzia do autodiagnozy kompetencji informatycznych firm sektora MSP. W testach uczestniczyły lokalne firmy, z których każda reprezentowana była przez właściciela oraz pracownika. Wyniki testów będą podstawą do dalszej pracy nad udoskonaleniem stworzonego narzędzia.