Aktualności

Kolejne spotkanie PAEE
W dniach 24-25 lipca 2006 roku odbyło się kolejne spotkanie Ponadnarodowego Partnerstwa PAEE (Partnership in Action for Equality in Europe) działającego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Miejscem spotkania, na którym obecni byli przedstawiciele Polski, Portugalii i Hiszpanii była Braganca (Portugalia). Podczas spotkania omówiono realizację projektów narodowych oraz rezultaty wspólnych badań i analiz dotyczących narzędzia do samodzielnej diagnozy kompetencji informatycznych w MSP. Ustalono również wspólny plan kolejnych działań w ramach Partnerstwa.