Aktualności

Spotkanie Komitetu Sterującego projektu ITQual
30 stycznia 2006 roku odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu ITQual w siedzibie PSZK w
Warszawie