Aktualności

Kolejne spotkanie PAEE, Hiszpania
W dniach 26-27 lutego 2007 roku w Almagro (Hiszpania) odbędzie się kolejne spotkanie partnerstwa ponadnarodowego PAEE. W ramach spotkania poruszona zostanie tematyka wspólnych badań, tworzenia narzędzia do autodiagnozy kompetencji IT oraz przygotowania firm sektora MŚP do wdrażania rozwiązań teleinformatycznych. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele WSB-NLU, PSZK i IPISS.