Aktualności

Spotkanie Grupy Badawczej, Hiszpania
W dniach 28 lutego-2 marca 2007 roku w Murcii (Hiszpania) odbędzie się spotkanie Grupy Badawczej działającej w ramach partnerstwa ponadnarodowego COMPeTERE. Spotkanie będzie poświęcone opracowaniu raportu z badań przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych regionach krajów wchodzących w skład partnerstwa COMPeTERE – Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Hiszpanii. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel IPISS.