Aktualności

Spotkanie PAEE w Almagro
W dniach 26-27 lutego 2007 roku w Almagro (Hiszpania) odbyło się kolejne spotkanie w ramach Partnerstwa Ponadnarodowego PAEE. Dyskutowano o dalszym rozwoju narzędzia do autodiagnozy kompetencji IT w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, badaniach naukowych w ramach projektu oraz o podręczniku dobrych praktyk. W ramach spotkania odbyły się również dwie wizyty studyjne w firmach, które stosują nowoczesne technologie.