Aktualności

Spotkanie przedstawicieli IPiSS i partnerstwa elearn2work w ramach Grupy Badawczej
W dniach 21 -23 marca 2007 roku w Yorku (Wielka Brytania) - spotkanie przedstawicieli IPiSS i partnerstwa elearn2work w ramach Grupy Badawczej działającej w partnerstwie ponadnarodowym COMPeTERE. Spotkanie będzie poświęcone zakończeniu prac nad zbiorczym raportem z badań przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych regionach krajów wchodzących w skład partnerstwa COMPeTERE – Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Hiszpanii.