Aktualności

Kursy komputerowe w ramach projektu
Od 7 maja 2007 roku prowadzona jest rekrutacja na kursy komputerowe w ramach projektu ITQual. Celem kursów komputerowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 jest przetestowanie programów szkoleniowych opracowanych w projekcie EQUAL. Maja one za zadanie ułatwić pracownikom i właścicielom firm MSP podnoszenie kwalifikacji informatycznych.

Dostępne kursy to:

- w Małopolsce: "Podstawy obsługi komputera – zastosowanie w pracy biurowej", "Podstawy zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w firmie", "Arkusz kalkulacyjny MS Excel w zastosowaniach finansowych i analizie danych", "Wykorzystanie Internetu", "Edytor tekstu MS Word w pracy biurowej", "Grafika prezentacyjna w firmie - podstawy",

- w woj. Mazowieckim, Łódzkim, Śląskim i Dolnośląskim: "Narzędzia do tworzenia nowoczesnych raportów."

Szczegółowe informacje i zasady udziału znajdują się w dziale "kursy komputerowe".