Aktualności

Szkolenia - stan realizacji
W ramach kursów komputerowych w projekcie ITQual w Małopolsce, zrealizowano do chwili obecnej szkolenia z podstaw obsługi komputera dla 18 osób oraz podstaw zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w firmie dla 18 osób. Obecnie realizowane są szkolenia z wykorzystania Internetu, podstaw obsługi komputera, arkusza MS Excel oraz edytora tekstu MS Word w pracy biurowej - łącznie dla 68 osób.