Aktualności

Konferencja Upowszechniająca Projekt COMPETERE
21 listopada w Brukseli odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty współpracy ponadnarodowej COMPETERE. Konferencję otworzył Premier Jerzy Buzek. Szczególy konferencji oraz materiały pokonferencyjne dostępne na stronie:
http://www.competerenet.eu/conference.html