Aktualności

Diagnozy i konsultacje w ramach ITqual
W listopadzie i w grudniu 2007 zespół doradców projektu ITqual prowadzi diagnozy i konsultacje w Małych i Średnich firmach dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy. Firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt: kgodzic@wsb-nlu.edu.pl