Aktualności

Zapytanie ofertowe na usługi promocyjno-upowszechniające

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na usługi promocyjno-upowszechniające na potrzeby Działania 3 w ramach programu operacujnego - EQUAL.

Termin składania ofert upływa 8 lutego 2008. Plik z zapytaniem znajduje się tutaj.