Aktualności

Konferencja podsumowująca ITqual, 6-8-03-2008, Nowy Sącz, Krynica
W dniach 6-8 marca 2008 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt ITqual - wyrównywanie kompetencji informatycznych pracowników powyżej 45 roku życia w Polsce. Konferencja rozpoczeła się 6 marca 2008 roku o godzinie 12:00 w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, na sali im. Lipińskiego.
Konferencja kontynuowana była podczas warsztatów które odbyły się w Hotelu Krynica w Krynicy Zdroju. Uczestnikami byli słuchacze Uniwesytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, oraz nasi Beneficjenci którzy brali udział w kursach komputerowych organizowanych na terenie WSB-NLU. Konferencja miała cel upowszechniający - przedstawiony został projekt ITqual oraz narzędzia IT wypracowane w trakcie jego realizacji.
Program konferencji w Nowym Saczu dostępny jest tutaj >>