Narzędzie do autodiagnozy


Narzędzie do autodiagnozy poziomu kompetencji informatycznych

Narzędzie do autodiagnozy poziomu kompetencji informatycznych, nazywanych kompetencjami ICT (ang. ICT – Information and Communication Technologies) umożliwia dokonanie analizy poziomu kompetencji informatycznych pracowników przedsiębiorstwa oraz – towarzyszącej jej – analizy poziomu (etapu) rozwoju informatycznego przedsiębiorstwa jako całości. Narzędzie umożliwia także dokonanie diagnozy kompetencji biznesowych – zarówno pracownika lub właściciela przedsiębiorstwa, jak też ułatwia określenie pozycji, w jakiej znajdują się przedsiębiorstwo, nie tylko z punktu widzenia technologii ICT, ale także z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem epoki cyfrowej. Narzędzie składa się z dwóch wyodrębnionych części, jednej przeznaczonej do diagnozy pracownika/właściciela oraz drugiej przeznaczonej do diagnozy przedsiębiorstwa.


Cele narzędzia:

Najważniejszym celem narzędzia jest wsparcie w określeniu działań, które powinny być podjęte, aby w sposób właściwy wprowadzić organizację i jej pracowników do gospodarki epoki cyfrowej (ang. digital economy).

  • Dokonywanie diagnozy kompetencji strategicznych i operacyjnych, które określają pozycję przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej.
  • Przedstawić użyteczne rekomendacje, które pozwolą przedsiębiorstwom na:
    • Planowanie i określanie priorytetów rozwoju w warunkach gospodarki cyfrowej (w odniesieniu do zarządzania wiedzą oraz technologiami informacyjno – komunikacyjnymi)
    • Motywowanie zasobów ludzkich do planowania i osiągania celów w tym zakresie

Dostępność narzędzia:

Autodiagnoza jest przeprowadzana za pomocą dającego się łatwo wypełnić kwestionariusza. Kwestionariusz jest dostępny on-line i może zostać wypełniony w tzw. czasie rzeczywistym.


Jak skorzystać z narzędzia:


Narzędzie do autodiagnozy jest wspólnym projektem realizowanym przez instytucje z Polski, Portugalii i Hiszpanii. Narzędzie znajduje się obecnie w fazie testowej i udostępnione jest w Internecie.

Aby skorzystać z narzędzia należy:
  • Aby skorzystać z części przeznaczonej do diagnozy pracownika/właściciela należy przejść na tę stronę:
  • Aby skorzystać z części przeznaczonej do diagnozy przedsiębiorstwa należy przejść na tę stronę:

Narzędzie znajduje się w fazie testowej, wszelkie uwagi i komentarze, które pozwolą usprawnić jego działanie prosimy przesyłać na adres itqual@pszk.org.pl