Biblioteka

Biblioteka zawiera materiały dotyczące tematyki poruszanej w projekcie. Znaleźć tu można raporty z badań realizowanych w Europie, w szczególności dotyczących edukacji w zakresie ICT oraz wykorzystania Internetu. Biblioteka zawiera również informacje na temat polityk UE w tym zakresie oraz inne opracowania związane z tematyką rozwoju kompetencji IT oraz szkolenia ustawicznego. Zawarte tu materiały mogą dostarczyć wiedzy a także być inspiracją do projektowania rozwiązań w zakresie tematów objętych projektem. Jakiekolwiek wykorzystanie oraz przetwarzanie wszelkich materiałów tutaj zawartych wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora projektu.
 

A guide to the project management body of knowledge - przewodnik dla Project  Managerów

Belgium - e-learning... - Przykładowy kwestionariusz badający przygotowanie i doświadczenie związane z wykorzystywaniem e-learningu
 
Biala Księga PFSL 2005 - Dokument prezentuje stan realizacji Strategii Lizbońskiej na koniec roku 2005 i zawiera rekomendacje na temat działań niezbędnych do realizacji postanowień Strategii
 
Designing Tomorrow's... - Raport komisji Europejskiej podsumowujący realizację programu e-Learning, zawiera również podstawowe informacje na temat e-Learningu
 
E-learning - international... - Przykładowy kwestionariusz pokazujący sposób wykorzystania eLearningu jako elementu strategii edukacyjnej
 
ICT learning and training - Dane z badania sposobu wykorzystywania technologii ICT oraz szkoleń przy użyciu nowoczesnych technologii w szwedzkich przedsiębiorstwach
 
Raport Equal analiza... - Dokument zawiera wyniki analizy doświadczeń innych krajów w rozwiązywaniu problemów deficytu umiejętności informacyjno - telekomunikacyjnych u pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach MŚP
 
Raport internet i komputery... - Raport Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący wykorzystania technologii informatyczno – telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2004 roku
 
Raport roczny - Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego "Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006"
 
Statistics in focus - Raport Eurostatu dotyczący wykorzystania technologii informatyczno – telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w Europie
 
The challenge of e-learning... - Raport organizacji CEDEFOP przedstawiający możliwości praktycznego wykorzystania eLearningu w małych przedsiębiorstwach
 
Wykorzystanie technologii... - Raport Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący wykorzystania technologii informatyczno –telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2005 roku