Doradztwo i konsultacje dla MSP


Diagnozy i konsultacje dla firm MŚP


Diagnozy i konsultacje biznesowe w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych będą prowadzone nieodpłatnie przez konsultantów firmy Capgemini w okresie luty - kwiecień 2007.

Cele:

Pomóc firmom sektora MŚP w województwach łódzkim, małopolskim, mazowieckim, śląskim oraz dolnośląskim w praktycznym wprowadzaniu ICT (ang. ICT – Information and Communication Technologies) do działalności firmy oraz w przygotowywaniu pracowników do realizacji nowych zadań zawodowych związanych z wdrażanymi rozwiązaniami.

Główne zadania:

  • Nawiązanie kontaktu z grupą ok. 100 firm z sektora MŚP;
  • Organizacja spotkań konsultacyjnych oraz przeprowadzanie konsultacji;
  • Diagnoza barier oraz możliwości w zakresie wykorzystywania nowych technologii informatycznych;
  • Opracowanie zestawu dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się przy wdrażaniu nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych.


Jak skorzystać z diagnoz i konsultacji?

Firmy zainteresowane udziałem w konsultacjach, prosimy o zgłaszanie się do 10 lutego br. Zgłoszenia przyjmowane są: