Dla MSP

Cel projektu – wzrost konkurencyjności sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce dzięki wykorzystaniu narzędzi IT – osiągnięty zostanie poprzez opracowanie nowatorskich programów szkoleniowych, przewodników, poradników i narzędzi ułatwiających przedsiębiorstwom MŚP wdrażanie i wykorzystywanie rozwiazań IT w firmach. Powstanie tych produktów będzie możliwe dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców i pracowników MŚP w projekt.

Przedsiębiorcy i pracownicy MŚP, którzy zaangażują się w projekt:

- Będą mogli podnieść poziom zarządzania w firmie dzięki współpracy z konsultantami z międzynarodowej firmy konsultingowej, kadrą naukową uczelni wyższej i instytutu badawczego, praktykami i ekspertami rynku pracy i profesjonalnymi trenerami;
- Będą za darmo korzystać z nowatorskich programów szkoleniowych opracowanych zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw - będą je współtworzyć, testować i przystosowywać do własnych potrzeb;
- Będą współtworzyć i korzystać z narzędzi informatycznych usprawniających zarządzanie w przedsiębiorstwie – m.in. z symulatora systemu zarządzani zasobami ludzkimi i symulatora zarządzania finansami;
- Będą mieli dostęp do internetowego systemu oceny kompetencji informatycznych „ITQ”, narzędzia umożliwiającego autodiagnozę w zakresie kompetencji i potrzeb informatycznych;
- Będą otrzymywać aktualne informatory i opracowania zawierające wiedzę na temat rynku szkoleń – w szczególności szkoleń e-learningowych – pozwalające wybierać najlepsze szkolenia wśród dostępnych na rynku;
- Otrzymają opracowania teoretyczne i praktyczne narzędzia pomagające motywować pracowników do podnoszenia kompetencji IT, a także zarządzać wiedzą (Knowledge Management) w swoich przedsiębiorstwach;
- Będą mogli podnieść jakość zarządzania w swoich przedsiębiorstwach dzięki udziałowi w badaniu potrzeb kompetencyjnych pracowników MŚP w przedsiębiorstwach wdrażających rozwiązania IT;
- Będą mogli brać udział w programie diagnoz i konsultacji związanych z wprowadzaniem i rozwiązań IT w firmach;
- Będą mogli korzystać z ciągłego wsparcia w zakresie realizowanych działań – w systemie informowania i coachingu;
- Będą mogli brać udział w wizytach studyjnych w krajach partnerskich Unii Europejskiej;
- Będą mieli dostęp do wyników badań, raportów i analiz dotyczących sektora IT w Polsce w kontekście rozwoju informatycznego przedsiębiorstw MŚP.