O partnerach

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University jest renomowaną szkołą wyższą, która rozumie potrzeby rynku pracy i daje swoim absolwentom poszukiwane na tym rynku umiejętności i wiedzę. Na kierunkach Zarzadzanie i Marketing, Politologia oraz Informatyka studiuje ok. 4000 studentow. WSB-NLU realizuje rownież studia MBA oraz studia podyplomowe. W WSB-NLU wykłada 165 pracowników etatowych (34 profesorów, 14 adiunktów, 60 asystentów oraz 57 lektorów języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego).
WSB-NLU jest jedną z najlepiej wyposażonych Uczelni w Polsce. Posiada 5 nowocześnie wyposażonych obiektów dydaktycznych o łącznej powierzchni 12560 m2, a w nich 5 sal amfiteatralnych kompletnie wyposażonych w sprzęt audio-wizualny oraz 55 sal ćwiczeniowych i pracowni językowych. Sala wideokonferencyjna umożliwia studentom uczestniczenie w wykładach prowadzonych przez zagranicznych profesorów. Do dyspozycji słuchaczy oddanych jest 10 laboratoriów komputerowych. Studenci mogą korzystać z popularnych obecnie systemów operacyjnych, szerokiej gamy oprogramowania wspomagającego prace biurowe, środowisk programistycznych, a także programów graficznych i finansowo-księgowych. Stanowiska komputerowe posiadają dostęp do Internetu oraz Intranetu. Na korytarzach budynków znajdują się ogólnodostępne terminale intranetowe i internetowe przeznaczone do sprawdzania poczty elektronicznej oraz przeglądania stron WWW.
WSB-NLU posiada również bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę, w której znajduje się ponad 56 tys. książek, w tym ok. 8 tys. podręczników do nauki języków obcych. Biblioteka prenumeruje stale ponad 2000 tytułów czasopism. Na terenie biblioteki znajdują się terminale komputerowe umożliwiające dostęp do wirtualnych zasobów biblioteki WSB-NLU oraz do ogromnych zasobów światowej informacji naukowej. WSB-NLU współpracuje z ponad 30 uczelniami z całego wiata. Współpraca polega głównie na wymianie studentów i kadry dydaktycznej, organizacji wspólnych projektów naukowych, uczestnictwie w seminariach i spotkaniach akademickich, wymianie publikacji naukowych oraz projektów akademickich. Partnerzy wiodacy to uczelnie amerykanskie - National-Louis University z Chicago oraz De Paul University z Chicago.
Wyższa Szkoła Biznesu NLU w Nowym Sączu zrealizowała szereg projektów dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw o charakterze lokalnym i regionalnym. WSB-NLU ma również duże dowiadczenie w realizacji projektów międzynarodowych dotyczacych edukacji oraz ksztalcenia zawodowego (Leonardo da Vinci, Socrates, EQUAL, PAUCI, CEUME).Capgemini

Światowy lider
Capgemini jest jednym z największych na świecie dostawców usług z zakresu konsultingu, technologii informatycznych i outsourcingu. Capgemini wyróżnia na rynku szczególny sposób pracy z klientami, który został nazwany Collaborative Business Experience - Współdziałanie w biznesie. Poprzez współdziałanie z klientem w osiąganiu wspólnego sukcesu oraz wnoszenie wymiernej wartości, Capgemini pomaga firmom wdrażać strategie wzrostu, rozwijać nowoczesne technologie i podnosić pozycję konkurencyjną na rynku.
Firma Capgemini zatrudnia około 55 000 pracowników na całym świecie i odnotowała w roku 2003 przychód w wysokości 5,7 mld euro.

Silny gracz na polskim rynku
Polski zespół liczy ponad 350 specjalistów. Są to eksperci z zakresu doradztwa strategicznego, finansowego, marketingowego, zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania wartością firmy (VBM), controllingu, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwiązań e-biznesowych, fuzji i przejęć, implementacji systemów klasy ERP, zarządzania relacjami z klientem (CRM) oraz outsourcingu procesów biznesowych i informatyki.
Głównymi odbiorcami usług Capgemini są przedsiębiorstwa produkcyjne, energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, handel, produkcja dóbr konsumpcyjnych, hi-tech, transport, telekomunikacja i media, przemysł chemiczny i farmaceutyczny oraz sektor bankowy i ubezpieczeniowy. Eksperci Capgemini Polska sprawdzili się jako specjaliści w wielu branżach na polskim rynku. Doświadczenie i osiągnięcia we współpracy z firmami telekomunikacyjnymi czy energetycznymi udowadniają rozumienie specyficznych problemów sektorów będących pod presją zmieniającego się rynku. W firmach telekomunikacyjnych i energetycznych eksperci Capgemini Polska planują i wdrażąją projekty z zakresu doradztwa biznesowego i technologicznego. Skuteczne wdrożenia rozwiązań informatycznych, między innymi z zakresu CRM, systemów bilingowych czy Operating Support Systems, pokazują możliwości wykorzystania najlepszych praktyk i doświadczeń globalnych na rynku polskim.
Polski oddział Capgemini ma swoje siedziby w Warszawie, Wrocławiu oraz w Krakowie, gdzie ulokowany jest nowoczesny, wyspecjalizowany ośrodek outsourcingu procesów biznesowych (BPO)Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami powstało w maju 1994 roku i jest jedyną profesjonalną organizacją stworzoną przez polskie środowisko HR, stanowiącą platformę porozumienia i współdziałania na rzecz rozwoju nowoczesnych metod i technik zarządzania kapitałem ludzkim w Polsce. Jest to Stowarzyszenie zawodowe, dobrowolne, społeczne i samorządowe, zrzeszające przede wszystkim dyrektorów personalnych, pracowników działów kadrowych, ale także konsultantów i naukowców zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.
PSZK jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (EAPM) oraz Światowej Federacji Stowarzyszeń Zarządzania Personelem (WFPMA). Jest również jednym z sześciu partnerów Inicjatywy "Personel XXI wieku" oraz współorganizatorem między innymi takich projektów jak "Dyrektor Personalny Roku".
Celem Stowarzyszenia jest z jednej strony integracja środowiska zawodowego związanego z zarządzaniem ludźmi (HRM), ale także zapewnienie wymiany praktycznej, fachowej wiedzy w kraju i na świecie, opracowywanie i propagowanie standardów odnoszących się do działalności związanej z zarządzaniem kadrami w organizacjach, jak również reprezentowanie jego interesów wobec władz państwowych, związków pracodawców, pracobiorców czy opinii publicznej.Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest placówką naukowo-badawczą podejmującą problemy pracy i polityki społecznej w sposób interdyscyplinarny. Kierunki naszych prac badawczych są dostosowane do bieżących potrzeb polityki społeczno-gospodarczej kraju. Do głównych obszarów badawczych możemy zaliczyć: problemy pracy (polityka rynku pracy, migracje zarobkowe, zarządzanie pracą, zawodoznawstwo, ustawodawstwo pracy); zbiorowe stosunki pracy oraz zagadnienia z zakresu polityki społecznej (polityka społeczna państwa, zabezpieczenie społeczne, instytucje i instrumenty w sferze społecznej, problemy rodziny i polityka rodzinna, sytuacja kobiet, ubóstwo i metody przeciwdziałania, nierówności społeczne i problemy redystrybucji).
Obok działalności naukowo-badawczej IPiSS prowadzi konsultacje i opracowuje ekspertyzy m.in. z zakresu problemów rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, systemów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, z dziedziny prawa pracy i migracji zarobkowych. IPiSS jest również wydawcą kilku serii wydawniczych oraz czasopism: Polityka Społeczna, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Instytut podejmuje ponadto działalność edukacyjną przez prowadzenie programu doktoranckiego z ekonomii oraz organizację licznych konferencji; seminariów naukowych i szkoleń poświęconych aktualnym problemom pracy i polityki społecznej. Ważną formą aktywności IPiSS są prowadzone od wielu lat konkursy: na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej oraz Młodzi sobie. Jedną ze znaczących inicjatyw w tym zakresie jest również konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, którego celem jest propagowanie wiedzy i wdrażanie najlepszych rozwiązań w zakresie HRAltkom

Altkom Akademia od 12 lat rozwija i doskonali ofertę edukacyjną. W codziennej praktyce firma wykorzystuje coraz doskonalsze metody nauczania. Systematycznie rozwijane portfolio usług jest dziś najszerszą ofertą edukacji informatycznej na krajowym rynku.

Od początku istnienia firmy, wyznacznikiem jej pozycji na ryku jest zrozumienie potrzeb klientów i jakość usług. Starania te, poza najważniejszym wyznacznikiem- satysfakcją klientów, zostały także docenione przez większość światowych dostawców technologii. Najwyższe statusy partnerstwa przyznały Altkom Akademii m.in. Microsoft, Novell, Red Hat i wielu innych. Firmy o tak uznanej pozycji jak VERITAS Software, czy BEA Systems powierzyły Altkom Akademii wyłączność szkoleniową swych rozwiązań na polskim rynku.

Najnowsza oferta edukacyjna Altkomu powstała właśnie z myślą o tym, by stała się ona instrumentem wspierającym zarządzanie firmą. Zarówno oferowane przez Altkom Akademię kompetencje, jak i doradztwo w ich doborze służyć mają skutecznemu tworzeniu zespołów, które mogą mierzyć się z wyzwaniami współczesnej gospodarki.

Altkom Akademia S.A. posiada autoryzację Prometric Testing Center, dzięki której testy przeprowadzane w Altkomie są uznawane na całym świecie.

Altkom jest także uznanym dostawcą dedykowanych rozwiązań informatycznych, oraz usług systemowych, na które składają się m.in. kompleksowa oferta z obszaru bezpieczeństwa IT, czy usługi wdrożeniowe.