Promocja - Działanie 3

Dział zawiera informacje dotyczące działań promocyjnych odbywających się w ramach Działania 3 projektu ITqual. W celu nawigacji, użyj menu znajdującego się po lewej stronie ekranu.

Obecnie dostępne są działy:

  • E-BOOK - publikacja w wersji elektronicznej, prezentująca projekt ITqual - Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce
  • O NAS W MEDIACH - podstrona na której zebrane są artykuły prasowe i inne relacje dotyczące samego projektu, jak i towarzyszących mu działań - np konferencji upowszechniających
  • MULTIMEDIA - dział zawierający przygotowane przez nas materiały multimedialne służące upowszechnianiu działań i rezultatów projektu