E-book

E-book "Projekt ITqual na rzecz wspierania rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce:

Jest to publikacja prezentująca działania i rezultaty wypracowane w projekcie Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce ITqual - poczynając od zaprezentowania celów, jakie Partnerstwo ITqual postawiło sobie na początku jego realizacji oraz opisu schematu działania Partnerstwa i działań jakie były prowadzone aby te cele osiągnąć - w krajowej części projektu, a także we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Wierzymy, że ta publikacja nie tylko przybliży Państwu ideę projektu, ale zachęci również do skorzystania z rozwiązań, które Partnertswo na Rzecz Rozwoju ITqual, we współpracy z partnerami z innych krajów Unii Europejskiej, wypracowało podczas realizacji projektu.

Publikacja została przygotowana w formie interaktywnego e-booka - poza tekstem pisanym istnieje możliwość odsłuchania całej jej zawartości. Kliknij poniżej, aby rozpocząć: