ITqual w mediach

"Kiepsko z edukacją IT" - krótka notka prasowa opublikowana w magazynie "Puls Biznesu" 27 czerwca 2008:

"Komputerów w firmach nie brakuje, gorzej jest z umiejętnościami ich wykorzystywania. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa nie widzą potrzeby stałego podnoszenia kompetencji informatycznych. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego w ramach projektu ITQual, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Equal."

Notka w pliku pdf:


"Projekt ITqual - równość w wirtualnym świecie - Przeciwdziałać cyfrowej dyskryminacji - Altkom Akademia, jedna z największych polskich firm szkoleniowych, włączyła się w projekt ITqual." - artykuł w "Pulsie Biznesu", artykuł z dnia 25 czerwca 2008:

"Wykluczenie informatyczne, zwane także podziałem cyfrowym, to jeden z największych problemów, z jakimi musi się zmierzyć nowoczesne społeczeństwo, to także nowa forma dyskryminacji, tym boleśniejsza, że teleinformatyka to koło zamachowe światowej gospodarki."

Zobacz cały artykuł (pdf):


„Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce”

- artykuł ukazał się w portalu mbiznes.pl - Internetowym Dzienniku Technologicznym, we wtorek, 24 czerwca 2008, oraz w Serwisie Informacyjnym nowysacz.info, w piątek, 27 czerwca 2008:

"Dla ludzi, którzy rozpoczynali swoją aktywność zawodową w latach 90, komputery stanowią część rzeczywistości, w której się obracają. Inaczej sytuacja wygląda u tych osób, które w wiek dojrzały wchodziły przed rokiem 1990, kiedy nastąpił wyraźny wzrost dostępu do komputerów i stopniowe rozszerzenie zakresu nauczania informatyki w szkołach średnich i wyższych. Sytuacja pomiędzy tymi dwoma grupami na rynku pracy nie jest równa. I właśnie dlatego poprzez realizację projektu pt. Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce ITQUAL finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego EQUAL koordynowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu - National-Louis University dążono do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na skutek tzw. podziału cyfrowego (ang. digital divide)."

Aby przeczytać artykuł w całości, przejdz do strony mbiznes.pl:
lub do portalu nowysacz.info:

jeżeli powyższe linki są nieaktywne, pobierz artykuł w pliku pdf, klikając na jedną z poniższych miniaturek:
mbiznes.pl                      nowysacz.info

Artykuł w podobnej formie został opublikowany również 1 lipca 2008 w Gazecie Krakowskiej oraz Dzienniku Polskim.


"Technologie w biznesie" - artykuł który ukazał się w magazynie Echo miasta, 16 czerwca 2006, dotyczący działań i rezultatów projektu ITqual w kontekście wykorzystania technologii informatycznych w polskich przedsiębiorstwach:

"W ciągu ostatnich kilku lat poziom komputeryzacji w polskich firmach bardzo się podniósł. Niemal wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa posiadają już potrzebny sprzęt. Nieco gorzej sytuacja wygląda z mikroprzedsiębiorstwami - tylko 70 proc. z nich wykorzystuje komputer przy prowadzeniu działalności gospodarczej."   Echo Miasta, 16-06-2008, Łódź

Zobacz cały artykuł (pdf):

Zdjęcia z konferencji upowszechniającej w ramach Działania 3 pod tytułem  "Techniki multimedialne projektu ITqual jako narzędzia wspierające rozwój zawodowy", która odbyła się 29 kwietnia w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.


Informacje dotyczące konferencji podsumowującej Działanie 2 projektu ITqual "Wyrówywanie kompetencji informatycznych pracowników powyżej 45 roku życia w Polsce", która odbyła się w czwartek, 6 marca 2008:

  • Notka prasowa, Dziennik Polski:
  • Artykuł w portalu nowysacz.pl, link zewnętrzny: jeżeli link jest nieaktywny, możesz pobrać artykuł w pliku pdf, klikając na poniższą miniaturkę: